lund-gruppen

Drift, forvaltning og utleie av handels-, kombinasjons- og logistikkeiendom på Østlandet

God eiendomsforvaltning tuftet på mer enn 100 års erfaring

Som følge av langsiktig nøktern drift i mer enn 100 år har L.A. Lund opparbeidet en meget solid økonomi og rutiner - dette gjøre oss til en ideell samarbeidspartner.

ET SOLID TEAM I RYGGEN

DET LØNNER SEG Å HØRE MED OSS FØRST