lund-gruppen

Bedriftsveien 10 - Kalbakken

Delvis utleid

Ledige lokaler

Lager og kontor - Se annonse på Finn.no eller kontakt oss nedenfor

7000 kvm

Verksted, auto, retail

Vaktmester

Sykkelparkering

Parkering

Bedriftsveien 10, Oslo

La oss kontakte deg