lund-gruppen

Elveveien 135 - Larvik

Utleid

Kombinasjons eiendom (byggevarer, bil, sport, interiør). Oppgradert i 2011. Vi har ledig tomtereserve for utvikling eller utleie.

10 000 kvm.

700 kvm. ledig nå

Handel, kontor og lager

Dokumenter

Vaktmester

Sykkelparkering

Parkering

Ledige lokaler

Kontor/lager/showroom - Se annonser på Finn.no her eller kontakt oss nedenfor

Elveveien 135, Larvik
La oss kontakte deg