lund-gruppen

Hovtunsenteret - Hemsedal

Utleid

Hovtunsenteret ligger i Hemsedal sentrum.

Om eiendommen

Eiendommen består av et betydelig tomteområde som p.t. er bebygget med et forretningsbygg (Sport 1), bensinstasjon (Shell) og bygdas bussterminal (Fjord 1). Vi er ferdig med første del av utviklingen med ny Extra butikk som stod ferdig sommer 2013. Eiendom planlegges det utvidelser med oppgraderte handelsarealer og en gradvis bolig- og handelsutvikling. Vi er interessert i å komme i kontakt med boligutviklere og leietakere til handelsarealene.

Utleid

17.000 kvm. ledig

Handel og verksted

Sykkelparkering

Vaktmester

Parkering

Gode kollektiv muligheter

Adkomst

Riksvei 52, Hemsedal
La oss kontakte deg

Fakturainfo

Lund Hemsedal AS
Org. nr. 995 097 230

Olav Selvaags Plass 5
0252 Oslo

Faktura sendes som EHF