lund-gruppen

Ryggeveien 260 - Rygge

Utleid

Kombinasjonseiendom. Regulert tomt for utvidelse på 3.500 kvm næringslokaler.

3.500 kvm

Utleid

Handel, lager, verksted og kontor

Dokumenter

Parkering

Sykkelparkering

Vaktmester

Beliggenhet

Ligger et steinkast fra Rygge flyplass.

Ryggeveien 260, Rygge
La oss kontakte deg

Peter Alexander Lund

Eiendomsforvalter

Lars Schjøll Børgesen

Eiendomsforvalter