lund-gruppen

Skinnstudumpa - Eidsvoll

Utleid

Monter butikk på Dal. Regulert tomt for inntil 3.000 kvm storhandel.

3.000 kvm.

Utleid

Handel

Dokumenter

Vaktmester

Parkering

Sykkelparkering

Beliggenhet

Spennede område med mulighet for videre utvikling.

Skinnstudumpa, Eidsvoll
La oss kontakte deg