lund-gruppen
LA Lund
HER FINNER DU VÅRE ANSATTE

Lars Anders Lund

Arbeidende styreleder

Siv. Øk. med 30 års erfaring som leder av L. A. Lund AS.

Peter Henrik Svarstad

Administrerende Direktør

Siv. Øk/MBA med 25 års variert erfaring fra bank, finansforvaltning konsulentvirksomhet, eiendomsutvikling og forvaltning.

Bjørn Arild Nordby

Eiendomssjef

Tekn./Øk. utdanning med 35 års relevant erfaring innen forvaltning og nybygg bl.a. fra SAS og Posten Norge.

Peter Alexander Lund

Eiendomsforvalter

Bachelor i kommunikasjon/Business admin. fra University of San Francisco. Har også teknisk eiendomsforvaltning fra eiendomsakademiet. Ansvarlig for Østre Aker Vei 243, Ryggeveien 250, 252, 260 og Eidsvoll.

Lars Schjøll Børgesen

Eiendomsforvalter

Bachelor i Facilitymanagement 10 års erfaring innen byggebransjen. Ansvarlig for Elveveien 135, Sven Oftedals Vei 2-8 og Østre Aker Vei 260.

Johan Frantsen

Vaktmester

Tømrer med mange års erfaring med ventilasjon. Ansvarlig for Østre Aker Vei 253 og 260.

Frank Nordli

Vaktmester

20 års erfaring med vedlikeholdsarbeid og vaktmester tjenester.

Rune Andresen

Vaktmester

25 års erfaring fra tele/elektrofaget og flere år som vaktmester. Ansvarlig for Sven Oftedals Vei 2-8, Østre Aker Vei 243, Ryggeveien 260.

Stein Håvard Landmark

20 års erfaring i eiendomsbransjen fra blant annet Salto Eiendom.