lund-gruppen

Lars Anders Lund

Arbeidende styreleder

Siv. Øk. med 30 års erfaring som leder av L. A. Lund AS.