lund-gruppen

Lars Schjøll Børgesen

Eiendomsforvalter

Bachelor i Facilitymanagement 10 års erfaring innen byggebransjen. Ansvarlig for Elveveien 135, Sven Oftedals Vei 2-8 og Østre Aker Vei 260.