lund-gruppen
Lars Schjøll Børgesen

Lars Schjøll Børgesen

Eiendomsforvalter

Bachelorgrad i Facility Management. Elleve års erfaring som eiendomsforvalter for L. A. Lund. Herunder særskilt prosjektledelse, leiekontraktsforhandlinger og transaksjonskompetanse. Forut for dette; ti års erfaring som håndverker i byggebansjen.