lund-gruppen

Peter Alexander Lund

Eiendomsforvalter

Bachelor i kommunikasjon/Business admin. fra University of San Francisco. Har også teknisk eiendomsforvaltning fra eiendomsakademiet.