lund-gruppen

Peter Alexander Lund

Eiendomsforvalter

Bachelor i kommunikasjon/Business admin. fra University of San Francisco. Har også teknisk eiendomsforvaltning fra eiendomsakademiet. Ansvarlig for Østre Aker Vei 243, Ryggeveien 250, 252, 260 og Eidsvoll.