lund-gruppen

Peter Henrik Svarstad

Administrerende Direktør

Siv. Øk/MBA med 25 års variert erfaring fra bank, finansforvaltning konsulentvirksomhet, eiendomsutvikling og forvaltning.