lund-gruppen
Peter Henrik Svarstad

Peter Henrik Svarstad

CFO

Siv. Øk/MBA med 25 års variert erfaring fra bank, finansforvaltning konsulentvirksomhet, eiendomsutvikling og forvaltning.