lund-gruppen
Stein Håvard Landmark

Stein Håvard Landmark

Utviklingssjef

20 års erfaring i eiendomsbransjen fra blant annet Salto Eiendom.