lund-gruppen

Stein Håvard Landmark

Utviklingssjef

20 års erfaring i eiendomsbransjen fra blant annet Salto Eiendom.