lund-gruppen


L. A. Lund AS ble stiftet i 1897 med formål å drive handel og distribusjon av byggevarer. I 2001 var L. A. Lund AS med på å etablere Optimera og Montèr kjeden som overtok den operative virksomheten i L. A. Lund AS. I 2005 solgte L. A. Lund AS sitt engasjement i Optimera til franske St. Gobain, som er en av verdens største distributører av byggevarer. Med denne transaksjonen var 108 års handelsvirksomhet i samme bransje over. Aksjonærene besluttet å holde kapitalen samlet og valgte å videreføre virksomheten med eiendom og verdipapirforvaltning som hovedsatsingsområder. Virksomheten drives i dag under navnet L. A. Lund med L. A. Lund AS som holdingselskap. 3. og 4. generasjon av familien Lund, fordelt på fem familiegrener, eier selskapet. Familien tar aktivt del i virksomheten gjennom styrearbeid og i administrasjonen.