lund-gruppenSE HVILKEN
TJENESTER VI TILBYR


Vi imøteser henvendelser med forespørsel om hva vi kan tilby av enten et engangsoppdrag av større eller mindre karakter eller et løpende engasjement knyttet til forvaltning. Forvaltning kan være små oppdrag relatert til en liten del av driften eller full forretningsførsel av både eiendom og evt eierselskap.


FORVALTNING

Vi tilbyr forvaltning og utvikling for andre gårdeiere


 

Det stilles stadig større krav til eiendomsforvaltning som følge av skjerpet konkurranse og strengere myndighetskrav. Konsekvensen av dette er at fordelene ved stordrift stadig blir større. Med utgangspunkt i egen forvaltning har vi en kritisk masse i de fleste ledd av forvaltningen. Med basis i L.A. Lund's lange og solide erfaring med drift og utvikling av eiendommer tilbyr vi også forvaltningstjenester til andre eiendomsbesittere. Driften av våre eiendommer skjer stort sett via eget personell.

Vi er av den oppfatning at både leietakere og eiendommer er tjent med et opplegg hvor det er kontinuitet, kvalitet, forutsigbarhet og kompetanse i den daglige driften. Våre servicefolk og administrasjon skal være en støttefunksjon for leietaker i en verden som stadig blir mer kompleks med hensyn til formelle krav til Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) og internkontroll. Våre leietakere skal kunne fokusere på sin virksomhet, vi håndterer resten. Derfor kan vi være en god samarbeidspartner på forvaltningsoppdrag, prosjekt- og byggeledelse for andre eiendomsselskap så vel som leietakere. Noen av våre leietakere kjøper også bistand til sin daglige drift av lokalene for å sikre at de møter gjeldene krav til internkontroll og en strømlinjeformet drift.


 

VAKTMESTERTJENESTER OG OPPFØLGNING

Vi tilbyr vaktmestertjenester og oppfølgning for andre gårdeiere


Vi påtar oss vaktmester oppdrag for andre gårdeiere. Vi har i dag en liten, men kompetent stab som kan bidra med oppfølgning og drift av eiendommer. Vi har over tid opparbeidet en solid kompetanse på drift og vedlikehold av våre egne eiendommer, samt påtatt oss arbeid for andre gårdeier. Våre vaktmestre påtar seg alle typer oppgaver innenfor drift og vedlikehold, og vi har også et stort nettverk med pålitelige samarbeidspartnere som kan bistå i forbindelse med mere omfattende oppgaver.


PROSJEKTLEDELSE

Vi bistår i byggeprosjekter som prosjektleder


 

L.A. Lund har i perioden 2005-2019 investert mer enn 2 mrd. i eiendom på det sentrale Østlandet. I denne prosessen har vi foretatt betydelige byggearbeider i utvikling, rehabilitering og nybygg. Sammen med våre rådgivere har vi styrt våre prosjekter gjennom hele prosessen. Våre medarbeidere har samlet ca 50 års erfaring med kompliserte byggeprosjekter. Se milepæl for utvalgte prosjekter vi har gjennomført de siste årene.


 

RÅDGIVNING


 

Våre medarbeidere har omfattende erfaring med eiendomsutvikling og forvaltning både gjennom oppbygging av egen portefølje og som rådgiver for andre eiendomsbesittere, leietakere etc. Vi påtar oss således rådgivningsoppdrag innenfor bygg, utleie, økonomiske vurderinger knyttet til kjøp/salg, rehabilitering, utvikling etc. Dersom vi selv ikke besitter den riktige kompetansen har vi et bredt nettverk av ulike aktører som vi kan anbefale og styre for å sikre riktig prosess ved bruk av disse.


 

INTERNKONTROLL


Forvaltning av eiendom gjennom lovpålagte krav til internkontroll og FDV er økende og etter hvert ganske komplisert. Ansvaret for eiere, styre og administrasjon er som en konsekvens av dette økende. Vi har bred kompetanse på internkontrollforskriftene, TEK17 etc. Vi påtar oss alle de ulike oppgavene rundt utarbeidelse og oppdatering av branndokumentasjon, etablering og oppfølging av internkontrollsystem både for gårdeiere og leietakere.