lund-gruppen
VI ER OPPTATT AV VÅRT SOSIALE FOTAVTRYKK

Sosialt Engasjement

Våre eiere er opptatt av at en solid bedrift med mer enn 100 års historikk skal være en aktør som tar sosialt ansvar. Vi støtter derfor lokale lag og foreninger. I tillegg har vi inngått sponsoravtale med Aktiv mot Kreft. Vi oppfordrer og motiverer ansatte og samarbeidspartnere til å samle inn midler til en god sak gjennom sin fysiske aktivitet. Jo mer disse trener, jo mer bidrar vi til kreftsaken.

Miljøtiltak

I forbindelse med pågående oppgraderinger av våre eiendommer har vi et aktivt forhold til enøktiltak. Vi er av den oppfatning at både brukere og eiere er tjent med energieffektive løsninger i et langsiktig perspektiv. Å bidra til et bedre miljø er også et fornuftig sosialt engasjement. I 2011 var vi, som en av de første i Norge, med på å legge Icopals nyutviklede takbelegg, Noxite, som gjennom en kjemisk prosess nøytraliserer skadelig miljøutslipp fra biler. 5.000 kvm takflate nøytraliserer utslipp fra bilkjøring tilsvarende 200.000 km pr år.

Vi har kontinuerlig fokus på energiøkonomisering gjennom moderne løsninger for styring av lys, varme/kjøling, ventilasjon og belysning. Ved oppgraderinger og nybygg legges det stor vekt på miljøvennlige løsninger knyttet til både utførelse og senere drift. Vår erfaring er at vårt miljøavtrykk stadig reduseres og leietakerne får gevinster i form av lavere felleskostnader. Vi samarbeider også aktivt med våre leietakere for å redusere miljøbelastninger fra avfall, energibruk og løsninger ved behov for ombygging og løpende tilpasninger.