lund-gruppen

Bjørn Arild Nordby

Eiendomssjef

Tekn./Øk. utdanning med 35 års relevant erfaring innen forvaltning og nybygg bl.a. fra SAS og Posten Norge.