lund-gruppen

Bjørn Arild Nordby

HR / IK / Prosjektleder

Tekn./Øk. utdanning med lang erfaring innen forvaltning og nybygg bl.a. fra SAS og Posten Norge.